PUMIN - Púť miništrantov
Program Púte miništrantov v Národnej Svätyni

Programu púte:

8:30 - 9:00 Príchod do Šaštína a registrácia 

9:00     Privítanie miništrantov                     

9:30     Katechézka pre mladších

9:30     Workshopy pre starších

9:55     Megahra pre mladších

10:20   Prestávka

10:40   Šaštín v dejinách spásy

11:00   Sv. omša                               

12:00    Obed

počas obeda: Hra7 bolestí

13:15   Hostia hokejisti

14:00  Adorácia, moment stíšenia    

14:15   Ukončenie púte

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo