Farské oznamy
Veľkonočná nedeľa
  • Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčší sviatok liturgického roku. Je to slávnosť s oktávou. Litánie s eucharistickým požehnaním budú dnes o 14:30 hod. v Bazilike. Cez veľkonočné obdobie sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa nebies Kráľovná, Aleluja“.
  • Dnes bude po všetkých sv. omšiach veľkonočná ofera. Za vašu štedrosť úprimne ďakujeme.
  • Sväté omše zajtra na veľkonočný pondelok budú len v Bazilike : ráno o 7:00 hod. 8:45 hod. 10:30 hod. Večer bude sv. omša o 18:00 hod. Sv. omše v Strážach a na námestí nebudú.
  • V sobotu 26. apríla bude púť mužov. Bližšie informácie o programe sú na nástenke.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí upratali a vyzdobili Baziliku a ostatné kostoly a vyčistili aj Kalváriu v Šaštíne. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu obradov veľkonočného trojdnia a veľkonočnej vigílie /organisti, speváci, miništranti, lektori, kostolníci, kvetinárky, .../
  • Spoločenstvo rodičov pri Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach sa na Vás obracia s prosbou o 2% z Vašich zaplatených daní.
  • Aj Saleziáni don Bosca sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z Vašich daní.
  • Tlačivá sú k dispozícii na stolíku.
  • Aliancia za rodinu pripravila petíciu prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda na ochranu rodiny. Text petície je na nástenke. Zapojiť sa môžete do tejto petície nasledujúce tri nedele.

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa /Nedeľa Božieho milosrdenstva/

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky !

 

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo