Farské oznamy
Kvetná nedeľa
 • Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes v Strážach o 14:00 hod., v Šaštíne o 15:00 hod.
 • Dnes popoludní (13. apríla 2014) sa v Bratislave koná pochod s názvom "Bratislava za život". Je dôležité podporiť túto akciu svojou účasťou a tak aj verejne vyjadriť naše presvedčenie, že ľudský život má byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Hudobný program sa začne na Hviezdoslavovom námestí o 15:30 hod. a na 17:00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady, kde bude okrem iného pripravený program pre deti. V mene našich otcov biskupov prosíme všetkých, ktorým je to možné, o účasť na pochode "Bratislava za život".
 • Na Zelený štvrtok sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9:30 hod. začne omša svätenia olejov, počas ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu a požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysiacke.
 • Dnes popoludní od 15:00 hod. bude v Bazilike spovedanie. Povzbudzujeme vás, aby ste sa dobre pripravili na prijatie sviatosti zmierenia, lebo len s čistým srdcom môžete prežívať úprimnú radosť cez Veľkú noc. Spovedať budú všetci kňazi z dekanátu.
 • Spoločenstvo rodičov pri Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach sa na Vás obracia s prosbou o 2% z Vašich zaplatených daní.
 • Aj Saleziáni don Bosca sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z Vaších daní.
 • Tlačivá sú k dispozícii na stolíku.
 • Dnešným dňom /Kvetná nedeľa/ začína Veľký týždeň.

-Zelený štvrtok :   deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie.

9:30 hod. v Katedrále v Bratislave bude svätá omša svätenia olejov.

18:00 hod.   v našej Bazilike sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po nej bude tichá adorácia do 22:00 hod.

Veľký piatok :   deň Pánovho utrpenia a smrti.

8:00 hod. v Bazilike ranné chvály a posvätné čítanie

15:00 hod. v Bazilike veľkopiatočné obrady

18:00 hod. pobožnosť Krížovej cesty v Strážach i v Šaštíne.

Tento deň je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov.

Boží hrob bude otvorený do 18:30 hod.

Biela sobota :   Boží hrob bude otvorený od 8:00 hod. do 19:00 hod.

8:00 hod. v Bazilike ranné chvály a posvätné čítanie

20:00 hod. obrady Veľkonočnej vigílie začnú pred Bazilikou obradom svetla a slávnostným vstupom. Prineste si sviece .Veľkonočné pokrmy požehnáme po obradoch a v nedeľu po rannej sv. omši v Bazilike a po sv. omšiach aj na námestí a v Strážach.

 • Spovedať budeme do stredy počas bohoslužieb i na požiadanie.
 • V pondelok 14. apríla o 9:00 hod. bude generálne upratovanie Baziliky. Prosíme vás, aby ste sa do upratovania zapojili. Prihláste sa v sakristii.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.

 

Liturgický kalendár :

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo