Farské oznamy
Druhá nedeľa po Narodení Pána

V sobotu pri fatimskej pobožnosti, ktorej predsedal otec biskup Jozef Haľko bolo otvorenie Jubilejného roka Sedembolestne Panny Márie.

Program a aktivity jubilejného roka nájdete na www.ave.kbs.sk

V akcii Dobrá novina sa vyzbieralo 1 620,- EUR. Tieto prostriedky budú použité na pomoc chudobným v Afrike. Dobrodincom aj deťom a mládeži ďakujeme.

V pondelok je Slávnosť Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Požehnanie vaších príbytkov bude v dnes / nedeľa / a v pondelok v popoludňajších hodinách. Záujemci môžu nahlásiť svoju adresu aj telefónne číslo v sakristii u pána kostolníka.

V piatok 10. januára v náväznosti na sv. omšu o 18:00 hod. bude v sále kláštora otvorené stretnutie Modlitby za kňazov. Hosťom bude Pavol Danko,moderátor televízie Lux.

V sobotu 11. januára o 14:00 hod. bude v oratóriu stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby deťom umožnili zúčastniť sa tohto stretnutia.

Liturgický kalendár Pondelok :

Zjavenie Pána – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa : Krst Krista Pána Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo