Farské oznamy
Piata pôstna nedeľa
  • Pobožnosť Krížovej cesty počas pôstneho obdobia býva takto: v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach v nedele o 14:00 hod. V Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia /dážď/ pobožnosti budú v kostoloch na námestí a v Strážach.
  • Počas pôstnych nedieľ nebudú v Bazilike litánie a požehnanie.
  • Spoločenstvo rodičov pri Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach sa na Vás obracia s prosbou o 2% z Vaších zaplatených daní.
  • Aj Saleziáni don Bosca sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z Vaších daní. Tlačivá sú k dispozícii na stolíku.
  • Dnes o 16:30 hod. sa uskutoční v spoločenskej sále kláštora HUSĽOVÝ RECITÁL. Husle : Vlasta Halašová, klavír : Klára Varsamišová. Pozvaní ste všetci. Vstupné je dobrovoľné.
  • V stredu 9. apríla bude v spoločenskej sále kláštora stretnutie lektorov farnosti.
  • V piatok 11. apríla bude po večernej sv. omši v spoločenskej sále kláštora otvorené stretnutie MODLITBY ZA KŇAZOV. Sv. omšu bude celebrovať rehoľný kňaz Gabriel Koch. Na stretnutí bude hovoriť na tému Kňaz, človek modlitby. Srdečne vás pozývame.
  • Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa uskutoční v Bratislave celodiecézne stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný, srdečne pozývame všetkých mladých. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom v Katedrále, agapé, diskusia s biskupmi, workshopy. Stretnutie mládeže bude popoludní prepojené s pochodom "Bratislava za život". Hudobný program sa začne o 15.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady. Pozývame pripojiť sa a poukázať tak na dôležitosť ochrany každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.
  • Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Ňou začína Veľký týždeň. Pri sv. omšiach budeme žehnať ratolesti ako spomienku na Pánov slávnostný vstup do Jeruzalema a budeme počúvať PAŠIE.

Liturgický kalendár

Nedeľa: Kvetná nedeľa

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo