Farské oznamy
Druhá pôstna nedeľa
 • Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach v nedele o 14:00 hod. V Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod
 • V prípade nepriaznivého počasia /dážď/ budú pobožnosti v kostoloch na námestí a v Strážach.
 •  Počas pôstnych nedieľ nebudú v Bazilike litánie a požehnanie.
 • Spoločenstvo rodičov pri Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach sa na Vás obracia s prosbou o 2% z Vaších zaplatených daní.
 • Aj Saleziáni don Bosca sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z Vaších daní. Tlačivá sú k dispozícii na stolíku.
 • Aj tohto roku počas obdobia pôstu prebieha už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička pre misie. Bližšie informácie o projekte si môžete prečítať na webovej stránke tehlicka.sk a aj na plagátoch.
  Po dnešných sv. omšiach, vás naši mladí potešia chutnou palacinkou za dobrovoľný príspevok. Týmto podporíte projekt Tehlička pre misie. Výťažok z projektu bude venovaný na podporu strediska Kala-kala v Angole.
 • Pri príležitosti milostivého Roku Sedembolestnej sa po každej sv. omši, po požehnaní, budeme spoločne modliť modlitbu k Sedembolestnej Panne Márii. Modlitba je k dispozícii v laviciach.
 • K 25. marcu, kedy je Deň počatého dieťaťa,  pripravujeme na strážskom cintoríne pomníček nenarodeným deťom. Pretože sa táto citlivá téma týka viacerých rodín, ponúkame možnosť prispieť na tento účel všetkým občanom mesta. V sakristiách sú pripravené krabičky na dobrovoľné príspevky. Zvyšné peniaze zo zbierky sa použijú na pomníček na šaštínskom cintoríne, aby boli pomníčky v obidvoch častiach mesta.
 • Požehnanie pomníčka v Strážach bude na budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá začína o 10:00 hod. 
 • V uplynulom týždni sa uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky, ktorá sa konala v roku 2013 z príležitosti sviatku sv. Martina, nášho patróna. Veriaci Bratislavskej arcidiecézy darovali spolu 84.460,-€ pre Nocľaháreň sv. Vincenta pri bratislavskom letisku, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Depaul Slovensko. Peniaze budú podľa oznámeného zámeru použité na vybudovanie vyhovujúceho kúrenia a zabezpečenie teplej vody pre biednych ľudí bez domova. Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako aj zástupcovia obdarovaných zo srdca vyjadrujú svoju veľkú vďaku všetkým štedrým darcom.
 • Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy uvedie divadelnú inscenáciu EŠTE 40 DNÍ /príbeh proroka Jonáša/ v nedeľu 23. marca o 16:00 hod. v spoločenskej sále nášho kláštora. Vstupné je dobrovoľné.

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo