Farské oznamy
Prvá pôstna nedeľa
 • Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach v nedele o 14:00 hod. V Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod.
 • Dnes mimoriadne bude pobožnosť Krížovej cesty v Šaštíne o 14:30 hod.
 • Štvrtok 13. marca 2014 bude dňom prvého výročia zvolenia Svätého Otca Františka za pápeža. Pri tejto príležitosti sa uskutoční slávnostná sv. omša v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.
 • Pozývame vás dnes (v nedeľu) do kina v Senici na film Všetky moje deti o farárovi Marošovi Kuffovi o 16:00hod. Cena je 3 EUR. Lístky sa dajú kúpiť, ak ich bude dostatok, aj pred filmom v pokladni kina.
 • Počas pôstnych nedelí nebudú v Bazilike litánie a požehnanie. V tom čase sú pobožnosti Krížovej cesta na kalváriách.
 • Pri príležitosti milostivého Roku Sedembolestnej sa po každej sv. omši, po požehnaní, budeme spoločne modliť modlitbu k Sedembolestnej Panne Márii. Modlitba je k dispozícii v laviciach.
 • Aj tohto roku počas obdobia pôstu prebieha už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička pre misie, na podporu misií organizovanej saleziánmi dona Bosca a občianskym združením Savio. V tomto roku je zbierka zameraná na projekt v centre Kala-Kala na záchranu detí z ulice v Angole. Animátori z našej a aj okolitých farností túto zbierku obohatili osobitným spôsobom a to tak, že na budúcu nedeľu (16. 3.), po všetkých svätých omšiach v Bazilike, na námestí a aj v Strážach si môžete za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávacie programy, vybavenie dielní pre výučbu, a realizáciu dostavby ubytovacích kapacít, čo umožní prijať viac chlapcov ulice do centra Kala-Kala. Bližšie informácie o projekte si môžete prečítať na webovej stránke tehlicka.sk a aj na plagátoch.
 • V piatok 14. marca o 19:00 hod. / po sv. omši, ktorá začína o 18:00 hod./ bude v spoločenskej sále kláštora otvorené stretnutie MODLITBY ZA KŇAZOV. Hosťami budú Peter Milenky band. Pozvaní ste všetci.
 • K 25. marcu, kedy je Deň počatého dieťaťa,  pripravujeme na strážskom cintoríne pomníček nenarodeným deťom. Pretože sa táto citlivá téma týka viacerých rodín, ponúkame možnosť prispieť na tento účel všetkým občanom mesta. V sakristiách sú pripravené krabičky na dobrovoľné príspevky. Zvyšné peniaze zo zbierky sa použijú na pomníček na šaštínskom cintoríne, aby boli pomníčky v obidvoch častiach mesta. 
 • Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude vo štvrtok o 19:00 hod. v spoločenskej sále kláštora. Účasť všetkých rodičov je nutná.
 • Dnes je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.
 • Do pozornosti dávame možnosť štúdia na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Hudobne, herecky a pohybovo talentovaní záujemcovia sa môžu prihlásiť na deň otvorených dverí, počas ktorého získajú informácie o škole a pred odbornou komisiu môžu ukázať svoje nadanie a schopnosti. Najbližší deň otvorených dverí bude v sobotu 15. marca 2014. Potrebné je prihlásiť sa cez internetový formulár na stránke www.ckba.sk.
 • Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania. Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju. V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie. Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní. S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb veriacich. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours - sviatok

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo