Farské oznamy
8. nedeľa v cezročnom období
  • Dnes / 2. marca 2014/ o 15:00 hod. organizujeme pre deti našej farnosti maškarný ples. Ples bude v spoločenskej sále kláštora. Povinnou vstupenkou je vlastná maska alebo kostým. Môžete priniesť so sebou aj dajaké slané alebo sladké maškrty.
  • Dnes o 14:30 hod. bude v Bazilike stretnutie ružencového bratstva a modlitba posv. ruženca. Stretnutie ružencového bratstva v Strážach bude o 16:00 hod.
  • V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Povinnosť zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Povinnosť pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
  • Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v Bazilike : 7:00 hod. 11:45 hod. 18:00 hod. V Strážach a na námestí budú sv. omše o 17:00 hod.
  • V tento týždeň je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme počas celého týždňa pred a počas sv. omší. Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
  • Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach v nedele o 14:00 hod. V Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod.
  • Konferencia biskupov Slovenska pripravila a pozýva všetkých do projektu s názvom: "Pôst so Svätým Otcom Františkom". Od utorka pred Popolcovou stredou až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke post.kbs.sk. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.
  • Ešte v priebehu dnešného dňa si môžete zarezervovať v sakristii vstupenky na film Všetky moje deti, ktorý ponúkame k začiatku pôstneho obdobia. Cena je 3 EUR a film je o misii farára Maroša Kuffu. Premietať ho budeme v nedeľu 9. marca, t.j. o týždeň, v kine v Senici o 16:00 hodine. Lístky na film sa budú dať kúpiť aj pred projekciou, no nie je isté, či budú k dispozícii.
  • Pri príležitosti milostivého Roku Sedembolestnej sa po každej sv. omši, po požehnaní, budeme spoločne modliť modlitbu k Sedembolestnej Panne Márii. Modlitba je k dispozícii v laviciach.
  • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

 

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo