DOLEZITE: Saleziáni a arcidiecéza rokujú o zmene spravovania farnosti v Šaštíne
Tlačová správa

Provinciál Saleziánov dona Bosca na Slovensku Jozef Ižold a bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský začali vo štvrtok 14. apríla 2016 spoločné rokovania o zmene spravovania farnosti a Národnej svätyne v Šaštíne. Stretnutie k tejto problematike sa uskutočnilo na požiadanie Saleziánov dona Bosca.

Rozhodnutie saleziánov nepokračovať v pastoračnej činnosti v Šaštíne je výsledkom niekoľkomesačného zvažovania priorít a možností rozvoja saleziánskeho diela na Slovensku. Provinciál Jozef Ižold v tejto veci uskutočnil konzultáciu s hlavným predstaveným v Ríme a s provinciálnou kapitulou. Následne provinciálna rada saleziánov ako najvyšší orgán rehole na Slovensku zaujala záverečné stanovisko, s ktorým provinciál oboznámil arcibiskupa Zvolenského.

Saleziáni dona Bosca prišli do Šaštína v roku 1924 a tým začali svoju činnosť na Slovensku. Do roku 1950 spravovali v Šaštíne farnosť, riadili chlapčenskú internátnu školu a starali sa o pútnikov v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie. Ich činnosť násilne prerušil komunistický režim. Svoje pôsobenie obnovili v roku 1991, keď znova zriadili chlapčenské internátne gymnázium, stredisko pre mladých a tiež prevzali starosť o farnosť a pútnikov. Pod ich vedením sa uskutočnila vnútorná i vonkajšia rekonštrukcia baziliky Sedembolestnej a bohato sa rozvinuli púte veriacich.

V rámci Bratislavskej arcidiecézy saleziáni pôsobia v Bratislave na troch miestach, z čoho dve sú farnosťami. Celkovo na Slovensku majú Saleziáni dona Bosca 22 stredísk a 3 misijné komunity v zahraničí.

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160415035

http://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/1779-saleziani-a-bratislavska-arcidieceza-zacali-rokovanie-o-zmene-spravovania-farnosti-v-sastine

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo