Farské oznamy
Siedma nedeľa v cezročnom období
  • Na plagáte na nástenke môžu záujemcovia nájsť bližšie informácie o ponuke štúdia misijnej a charitatívnej práce. Absolventi tohto štúdia sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
  • Fatimská pobožnosť k Panne Márii bude v sobotu 1. marca. Začne modlitbou posvätného ruženca o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením gréckokatolíckej liturgie. Predsedať bude otec biskup Peter Rusnák.
  • V nedeľu 2. marca 2014 o 15:00 hod. organizujeme pre deti našej farnosti maškarný ples. Ples bude v spoločenskej sále kláštora. Povinnou vstupenkou je vlastná maska alebo kostým. Môžete priniesť so sebou aj dajaké slané alebo sladké maškrty.
  • Prvé sväté prijímanie detí v našej farnosti bude v sobotu 21. júna 2014 o 10:00 hod.
  • Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať mladým v našej farnosti v nedeľu 18. mája 2014 o 15:00 hod.
  • Diecézny katechetický úrad v Bratislava ponúka možnosť zapojiť sa do tretieho ročníka biblickej súťaže „Biblia pre všetkých 2014“. Súťaž bude prebiehať na farskej, dekanátnej a napokon na diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, v trojčlenných ľubovoľne vytvorených družstvách. Témou tohto ročníka súťaže sú : Kniha Exodus, kapitoly 1. – 24.   Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Farské kolá sa uskutočnia 25. - 27. apríla 2014, dekanátne kolá 17. - 18. mája a diecézne kolo sa uskutoční 7. júna v Bratislave. Jednotlivé družstva sa môžu prihlásiť do 26. februára 2014 na fare.
  • Konferencia biskupov Slovenska pripravila a pozýva všetkých do projektu s názvom: "Pôst so Svätým Otcom Františkom". Od utorka pred Popolcovou stredou až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke post.kbs.sk. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.
  • Bazilika v Šaštíne v spolupráci s kinom v Senici pripravila počas pôstneho obdobia premietanie dokumentárneho filmu „Všetky moje deti“ o misii farára Maroša Kuffu v rómskych osadách. Film sa bude premietať v kine v Senici v nedeľu 9. marca o 16.00 hodine. Keďže je o film veľký záujem, pre našu farnosť je rezervovaný určitý počet lístkov. Všetci, ktorý máte záujem, si môžete lístky rezervovať v sakristii Baziliky u kostolníka od dnešnej nedele (23. februára) do budúcej nedele (2. marca). Potrebné je uhradiť cenu lístku, ktorá bola stanovená so zľavou, vo výške 3 EUR.

 

Liturgický kalendár

Utorok:  Sv. Alojz Versiglia biskup a Kalixt Caravario kňaz, saleziánski mučeníci

Nedeľa:  Ồsma nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo