Farské oznamy
Šiesta nedeľa v cezročnom období
  • Na plagáte na nástenke môžu záujemcovia nájsť bližšie informácie o ponuke štúdia misijnej a charitatívnej práce. Absolventi tohto štúdia sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
  • V stredu 19. februára 2014 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďalšiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Tentokrát bude témou hodnota ľudskej práce. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
  • V nedeľu 2. marca 2014 o 15:00 hod. organizujeme pre deti našej farnosti maškarný ples. Ples bude v spoločenskej sále kláštora. Povinnou vstupenkou je vlastná maska alebo kostým. Môžete priniesť so sebou aj dajaké slané alebo sladké maškrty.
  • Prvé sväté prijímanie detí v našej farnosti bude v sobotu 21. júna 2014 o 10:00 hod.
  • Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať mladým v našej farnosti v nedeľu 18. mája 2014 o 15:00 hod.
  • Diecézny katechetický úrad v Bratislava ponúka možnosť zapojiť sa do tretieho ročníka biblickej súťaže „Biblia pre všetkých 2014“. Súťaž bude prebiehať na farskej, dekanátnej a napokon na diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, v trojčlenných ľubovoľne vytvorených družstvách. Témou tohto ročníka súťaže sú : Kniha Exodus, kapitoly 1. – 24.   Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Farské kolá sa uskutočnia 25. - 27. apríla 2014, dekanátne kolá 17. - 18. mája a diecézne kolo sa uskutoční 7. júna v Bratislave. Jednotlivé družstva sa môžu prihlásiť na farskom úrade do 26. februára 2014 na fare.

 

Liturgický kalendár

Sobota: Katedra sv. Petra apoštola - sviatok

Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo