Farské oznamy
Piata nedeľa v cezročnom období
 • My, Saleziáni dona Bosca, si pripomíname v roku 2014 významnú udalosť: 90. výročie začiatku svojej činnosti na Slovensku, príchod prvých saleziánov do Šaštína. Viac informácií o výročí a aktivitách, ktoré plánujeme realizovať v tomto roku si môžete nájsť na našej stránke www.saleziani.sk
 • V utorok 11. februára je dvadsiaty druhý svetový deň chorých. Sv. omša v Bazilike bude aj o 11:45 hod.  
 • Počas víkendu (14. – 16. 2. 2014) sa uskutoční Púť zaľúbených, na ktorú prídu mladí z celého Slovenska. Niektoré časti programu sú otvorené pre všetkých, srdečne Vás na ne pozývame. Ide o program v Bazilike:
  - V piatok svätá omša o 18:00 hod., slúžiť ju bude don Jozef Zachar. Mladí si obnovia predsavzatie žiť čistý vzťah. O 23:00 hod. bude Taizé adorácia.
  - V sobotu svätá omša o 11:00 hod., celebrovať bude don Karol Maník, provinciál saleziánov.
  - V sobotu o polnoci modlitba posvätného ruženca, ktorú doprevádzajú hudobníci Saleziáni.
  - V nedeľu Žalmy na svitaní v Bazilike o 6:30 hod. a pozývame Vás na svätú omšu o 10:30 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Milan Lach.
  Všetky body programu sú aj na nástenke.

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Školastika, panna - spomienka

Utorok: Preblahoslavená Panna Mária Lurdská - ľubov. spomienka

Piatok: Sv. Cyril, mních a sv. Metod, biskup , patróni Európy - ľubov. spomienka

Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo