Farské oznamy
Štvrtá nedeľa v cezročnom období
 • My, Saleziáni dona Bosca, si pripomíname v roku 2014 významnú udalosť: 90. výročie začiatku svojej činnosti na Slovensku, príchod prvých saleziánov do Šaštína. Viac informácií o výročí a aktivitách, ktoré plánujeme realizovať v tomto roku si môžete nájsť na našej stránke www.saleziani.sk.    
 • Z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca je pripravená pre deti základných škôl „Don Bosco show“. Program bude v telocvični dnes v nedeľu 2. februára o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky deti, mládež i rodičov.
 • Stretnutie členov živého ruženca a spoločná modlitba posv. ruženca bude dnes pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Bazilike o 14:30 hod. a v kostole v Strážach o 16:00 hod.
 • Požehnanie hrdla zo sviecami budeme udeľovať v pondelok po rannej i večernej sv. omši v Bazilike.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme celý týždeň pred a počas bohoslužieb. Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • Prosíme rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, aby sa s deťmi modlili, vysvetľovali im náboženské pravdy a umožňovali im účasť na nedeľných sv. omšiach. 
  Viaceré deti sa nevedia modliť, nepoznajú základné náboženské pravdy, nezúčastňujú sa na sv. omšiach. Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi detí a v príprave na prvé sv. prijímanie majú nezastupiteľnú úlohu a zodpovednosť. Vytvárajte deťom vo svojich rodinách radostné, kresťanské prostredie.
 • V sobotu 8. februára o 15:00 hod. bude v oratóriu stretnutie všetkých detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby deťom umožnili zúčastniť sa tohto stretnutia.
 • Chrámový zbor pri Bazilike Sedembolestnej P. Márie organizuje Farský ples, ktorý sa uskutoční 8. februára 2014 o 19:30 hod. v Kultúrnom dome v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte.
 • Gymnázium Jána Bosca, Kláštorné nám. 1295, Šaštín-Stráže srdečne pozýva žiakov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. februára 2014 od 9:00 h do 13:00 h. Zriaďovateľom školy je Bratislavská arcidiecéza, škola ponúka 4-ročné štúdium pre chlapcov i dievčatá, ktoré sa končí maturitnou skúškou a je rovnocenné so vzdelaním na štátnych školách. Absolventi gymnázia môžu pokračovať po maturite v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.gjb.sk.

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Blažej, biskup a mučeník - ľubov. spomienka

Streda: Sv. Agáta, panna a mučenica - spomienka

Štvrtok: Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci - spomienka

Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo