Farské oznamy
Šestnásta nedeľa cez rok „B“

Od 1. júla je direktorom saleziánskej komunity v Šaštíne-Strážach don Milan Janák, ktorý doteraz pôsobil ako vychovávateľ a učiteľ na Gymnáziu Jána Bosca. Prajeme mu a vyprosujeme Božie požehnanie v tejto náročnej službe.

Liturgický kalendár :

Streda     : Sv. Mária Magdaléna - spomienka

Štvrtok     : Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy - sviatok

Sobota     : Sv. Jakub, apoštol - sviatok

Nedeľa   : Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo