Farské oznamy
Pätnásta nedeľa cez rok „B“

Počas letných prázdnin /júl, august/ sú zrušené tieto sv. omše : na námestí v stredu o 17:00 hod. , v kostole v Strážach v piatok o 17:00 hod. , v Bazilike v stredu o 11:45 hod. (školská).

V mesiacoch júl a august v Bazilike nebude spoločná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujeme Vás k osobnej adorácii.

Ďakujeme brigádnikom, ktorí v sobotu búrali sakristiu v Strážach. V búraní sa bude pokračovať, preto Vás prosíme, aby ste sa na brigádu prihlásili u dona Pӧstényiho.

Liturgický kalendár :

Streda     : Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Štvrtok     : Preblahoslavená Panna Mária Karmelská - ľubov. spomienka

Piatok     : Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci - spomienka

Nedeľa   : Šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo