Farské oznamy
Štrnásta nedeľa cez rok

Počas letných prázdnin /júl, august/ sú zrušené tieto sv. omše : na námestí v stredu o 17:00 hod. , v kostole v Strážach v piatok o 17:00 hod. , v Bazilike v stredu o 11:45 hod. (školská).

V mesiacoch júl a august v Bazilike nebude spoločná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujeme Vás k osobnej adorácii.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla   874,- EUR.

Dnes bude stretnutie ružencového bratstva a spoločná modlitba posvätného ruženca v Bazilike o 14:30 hod. a v kostole v Strážach o 16:00 hod. Povzbudzujeme všetkých členov ružencového bratstva, aby sa stretnutia zúčastnili.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok : Sv. Mária Goretti, panna a mučenica - ľubov. spomienka

Sobota     : Sv. Benedikt, opát, patrón Európy - sviatok

Nedeľa   : Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo