Farské oznamy
Trinásta nedeľa cez rok

Počas letných prázdnin /júl, august/ je zrušená sv. omša na námestí v stredu o 17:00 hod. , v kostole v Strážach je zrušená sv. omša v piatok o 17:00 hod. a tiež stredajšia školská omša o 11,45 v Bazilike.

V mesiacoch júl a august v Bazilike nebude spoločná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujeme Vás k osobnej adorácii.

Dnes 28. júna 2015 bude v Bazilike SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Šaštíne. Akadémia začne o 16:00 hod. Bližšie informácie o programe sú na plagáte.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Dňom 1. júla 2015 odchádza z našej farnosti don Marek Michalenko, ktorý pôsobil v našej farnosti ako učiteľ na Gymnáziu, vedúci vychovávateľ a direktor rehoľnej komunity 10 rokov. Otec provinciál ho preložil do Novej Dubnice, kde bude pôsobiť ako duchovný správca Spojenej školy sv. Jána Bosca. Za všetku jeho aktivitu, ktorú vynaložil v našej komunite, farnosti, Gymnáziu Jána Bosca i na školskom internáte mu úprimne ďakujeme a vyprosujeme mu Božie požehnanie na jeho novom pôsobisku. S Vami sa rozlúči v pondelok pri sv. omši o 18:00 hod.

V pondelok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše budú v Bazilike o 7:00 hod., 11:45 hod., 18:00 hod. V kostoloch na námestí a v Strážach bude sv. omša o 17:00 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.

V sobotu bude Fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.

Liturgický kalendár :

Pondelok : Sv. Peter a Pavol, apoštoli – slávnosť

Štvrtok   : Návšteva Panny Márie – sviatok

Piatok     : Sv. Tomáš, apoštol - sviatok

Nedeľa   : Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvesti - slávnosť

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo