Farské oznamy
Jedenásta nedeľa cez rok

Prvé sv. prijímanie detí bude v našej farnosti v sobotu 20. júna o 10:00 hod. v Bazilike. Povzbudzujeme rodičov aby deťom pomohli dobre sa pripraviť na sv. spoveď a na prvé stretnutie s Pánom Ježišom pri prvom sv. prijímaní. Deti budeme spovedať v piatok 19. júna o 16:00 hod. v Bazilike. Povzbudzujeme rodičov, súrodencov a ostatných príbuzných detí, aby aj oni pristúpili ku sv. spovedi.

Deň otcov oslávime dnes 14. júna o 15:30 hod. na nádvorí oratória a na ihrisku. Program: futbalový zápas otcovia proti synom, hry, spevy, občerstvenie, opekačka, guláš, ...

V sobotu 20. júna 2015 bude v Bazilike púť mužov. Program je na plagáte.

Na sobotu 27. júna pripravuje komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Súčasťou programu bude sv. omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Program je na plagáte.

Inštitút Dcér Márie Pomocnice (sestry saleziánky) oslavuje 75 rokov od príchodu na Slovensko. Predstavenou prvej komunity v Trnave bola rodáčka zo Šaštína sr. Jozefina Bartošová. Jej príklad nasledovalo ďalších 5 rodáčok zo Šaštína a Stráží : Otília Havlíčková, Anna Weissová, Mária Fordinálová, Anna Fordinálová, a Terézia Vavrovičová. V súčasnosti je saleziánkou zo Šaštína sr. Lívia Škrabáková, ktorá bude od 1. júla pôsobiť v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na ďakovnú sv. omšu v utorok 16. júna o 18:00 hod. v Bazilike, za účasti slovenských sestier saleziánok.

 

Liturgický kalendár :

Nedeľa   : Dvanásta nedeľa v období cez rok

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo