Farské oznamy
Desiata nedeľa cez rok „B“

Procesia na oslavu Kristovho Tela a Krvi bude dnes v Bazilike o 14:30 hod. Prosíme dievčatá, ktoré boli minulý rok pri prvom sv. prijímaní a aj tie, ktoré sa pripravujú tento rok k prvému sv. prijímanie, aby si priniesli košíky s lupienkami kvetov a tieto počas procesie sypali pred Eucharistiou. Po tejto slávnosti bude v oratóriu koncert detského spevokolu SEDMOHLÁSOK. Po koncerte je pripravené občerstvenie. Ste pozvaní všetci.

V sobotu 13. júna o 9:00 hod. sa bude v katedrále sv. Martina v Bratislave konať spoločná kňazská a diakonská vysviacka. Pozývame vás na slávnosť vysviacky a prosíme zvlášť v tomto týždni o modlitby za nových robotníkov v Pánovej vinici.

Prvé sv. prijímanie detí bude v našej farnosti v sobotu 20. júna o 10:00 hod. v Bazilike. Povzbudzujeme rodičov, aby tieto posledné dva týždne sa intenzívnejšie venovali deťom ( spolu sa s nimi modlievali, prichádzali na sv. omše aj v pracovné dni, rozprávali s nimi o základných pravdách viery) a pomohli im dobre sa pripraviť na prvé stretnutie s Pánom Ježišom pri prvom sv. prijímaní.

Deň otcov oslávime na budúcu nedeľu 14. júna o 15:30 hod. na nádvorí oratória a na ihrisku. Program : futbalový zápas otcovia proti synom, hry, spevy, občerstvenie, opekačka, guláš, ...

Na sobotu 20. júna 2015 sa pripravuje púť mužov, ktorá sa bude konať u nás v Šaštíne. Program je na plagáte.

 

Liturgický kalendár :

Štvrtok   : Sv. Barnabáš, apoštol - spomienka

Piatok     : Najsvätejšie srdce Ježišovo - slávnosť

Sobota     : Nepoškvrnené srdce Panny Márie - spomienka

Nedeľa   : Jedenásta nedeľa v období cez rok

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo