Farské oznamy
SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE

Nácviky spevu k slávnosti prvého sv. prijímania sú v soboty o 17:00 hod. Prosíme rodičov, aby deťom umožnili zúčastňovať sa na týchto nácvikoch.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 6. júna o 17:00 hod. v oratóriu.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa zapísali na rozhovor a preskúšanie dieťaťa. V sakristii je hárok s termínmi. Na preskúšanie príde s dieťaťom aspoň jeden rodič. Treba si priniesť kartičku o účasti na sv. omšiach.

Vo štvrtok 4. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú v Bazilike o 7:00 hod. 11:45 hod. a o 18:00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17:00 hod.

Procesia na oslavu Kristovho Tela a Krvi bude v nasledujúcu nedeľu v Bazilike o 14:30 hod. Prosíme dievčatá, ktoré boli minulý rok pri prvom sv. prijímaní a aj tie, ktoré sa pripravujú tento rok k prvému sv. prijímanie, aby si priniesli košíky s lupienkami kvetov a tieto počas procesie sypali pred Eucharistiou. Po tejto slávnosti bude v oratóriu koncert detského spevokolu SEDMOHLÁSOK. Po koncerte je pripravené občerstvenie. Ste pozvaní všetci.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme celý týždeň pred a počas bohoslužieb. Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.

V piatok a sobotu /5. a 6. jún/ sa v Trnave na Trojičnom námestí bude konať festival LUMEN, ktorý sa za 23 rokov svojej existencie stal najväčším festivalom gospelovej hudby v strednej Európe. Pozývame naň všetkých, najmä mladých ľudí. Bližšie informácie sú dostupné na internetovej stránke www.fln.sk

V sobotu bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne slávením sv. omše o 16:00 hod.

Pozývame vás na duchovné cvičenia v našom kláštore na tému „Spiritualita každodenného života“ v termíne 24.-28. 6. 2015 alebo 15.-19. 7. 2015. Bližšie informácie sú na našej internetovej stránke a na plagáte.

Liturgický kalendár :

Pondelok : sv. Justín, mučeník - spomienka

Streda     : sv. Karol Lwang a spoločníci, mučeníci - spomienka

Štvrtok   : Najsv. Kristovo Telo a Krv - slávnosť

Piatok     : sv. Bonifác, biskup a mučeník - spomienka

Nedeľa   : Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo