Farské oznamy
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVȀTÉHO

Nácviky spevu k slávnosti prvého sv. prijímania sú v soboty o 17:00 hod. Prosíme rodičov, aby deťom umožnili zúčastňovať sa na týchto nácvikoch.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa zapísali na rozhovor a preskúšanie dieťaťa. V sakristii je hárok s termínmi. Na preskúšanie príde s dieťaťom aspoň jeden rodič. Treba si priniesť kartičku o účasti na sv. omšiach.

Farský časopis Hlahol zvonov, v ktorom si môžete prečítať rozhovor s novým primátorom nášho mesta, informáciu o prvých rehoľných sestrách saleziankach z nášho mesta a ďalšie informácie z histórie i zo súčasnosti, si môžete vziať za symbolický príspevok 1,30 EUR.

Zbierka na katolícke masmédiá, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 860,- EUR.

Dnes 24. mája o 15:00 hod. z príležitosti Sviatku P. M. Pomocnice kresťanov sa uskutoční v parku pred Bazilikou Mariánsky beh. Súťaž bude pre všetky vekové kategórie.

V pondelok 25. mája dopoludnia je v Bazilike Sedembolestnej P. Márie v Šaštíne púť seniorov a chorých. Program púte je na plagáte. Večer bude sv. omša o 18:00 hod. zo slávnosti P. M. Pomocnice kresťanov, ktorá je hlavnou patrónkou Saleziánov

Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel pána.

V tomto týždni od 23. Do 31. mája 2015 prebieha celoslovenského podujatia T3M – Týždeň mladých za mladých. Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie a otvoria srdce Božím túžbam. Do akcie sa dá zapojiť osobnou modlitbou, modlitbovým stretnutím ( adorácia, spoločný ruženec, chvály ...), prípadne inými vlastnými nápadmi. Pre zviditeľnenie nášho zjednotenia v modlitbe pozývame zapísať tieto aktivity na stránku www.t3m.sk, kde sú uvedené aj ďaľšie informácie.

Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavná sv. omšu o 10:30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.

Pozývame vás na duchovné cvičenia v našom kláštore na tému „Spiritualita každodenného života“ v termíne 24. -28. 6. 2015 alebo 15. -19. 7. 2015. Bližšie informácie sú na našej internetovej stránke a na plagáte.

Už 24. školský rok pôsobí v našej farnosti cirkevné Gymnázium Jána Bosca. Popri odovzdávaní kvalitných vedomostí, podľa vzoru patróna sv. Jána Bosca, vychováva dobrých kresťanov a statočných občanov, ktorí sa môžu aktívne zapájať do života Cirkvi a spoločnosti. Podstatnou zložkou výchovného programu je don Boscov preventívny systém založený na rozume, láskavosti a nábožnosti. Katolícka škola formuje generácie veriacich, preto má veľký význam pri budovaní Cirkvi. Prosíme Vás, aby ste podporili túto jedinú cirkevnú školu na Hornom Záhorí nielen materiálne, ale aj tým, že v rodinách budete aktívne sprevádzať svoje deti pri výbere strednej školy.

 

Liturgický kalendár :

Utorok : Sv. Filip Neri, kňaz - spomienka

Štvrtok : Pán Ježiš Kristus najvyšší a večný kňaz - sviatok

Nedeľa : Najsvätejšia Trojica - slávnosť

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo