Farské oznamy
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nácviky spevu k slávnosti prvého sv. prijímania sú v soboty o 15:00 hod. Prosíme rodičov, aby deťom umožnili zúčastňovať sa na týchto nácvikoch.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa zapísali na rozhovor a preskúšanie dieťaťa. V sakristii je hárok s termínmi. Na preskúšanie príde s dieťaťom aspoň jeden rodič. Treba si priniesť kartičku o účasti na sv. omšiach.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol zvonov, v ktorom si môžete prečítať rozhovor s novým primátorom nášho mesta, informáciu o prvých rehoľných sestrách saleziankach z nášho mesta a ďalšie informácie z histórie i zo súčasnosti. Môžete si časopis vziať za symbolický príspevok 1,30 EUR.

Dnes po všetkých sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá.

V dňoch 12. – 20. mája sa koná v Štefanove Deviatnik za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II. Bližšie informácie sú na plagáte.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

V dňoch 23. – 25. mája sa koná v Bazilike Turíčna púť. V sobotu je program pre mladých, v nedeľu je hlavná púť a v pondelok je púť pre starých a chorých. Program púte je na plagáte.

Na budúcu nedeľu 24. mája o 15:00 hod. z príležitosti Sviatku P. M. Pomocnice kresťanov sa uskutoční v parku pred Bazilikou Mariánsky beh. Súťaž bude pre všetky vekové kategórie.

 

Liturgický kalendár :

Nedeľa : Zoslanie Ducha Svätého - slávnosť

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo