Farské oznamy
Tretia nedeľa v cezročnom období
  • Chrámový zbor pri Bazilike Sedembolestnej P. Márie organizuje Farský ples, ktorý sa uskutoční 8. februára 2014 o 19:30 hod. v Kultúrnom dome v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte.
  • Deviatnik v sv. Jánovi Boscovi si vykonávame spoločne pred večernou sv. omšou.
  • V piatok je slávnosť sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánov. Pre žiakov a pedagógov Gymnázia Jána Bosca bude sv. omša v kostole na námestí o 9:00 hod. , popoludní bude sv. omša o 17:00 hod. Slávnostná sv. omša bude v Bazilike o 18:00 hod. V kostole na námestí bude na budúcu nedeľu len jedna sv. omša /slávnostná/ o 8:30 hod.   Po sv. omši bude hodová ofera. V piatok a v nedeľu možno v kostole na námestí za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca je pripravená pre deti základných škôl „Don Bosco show“. Program bude v telocvični v zmenenom termíne a to v nedeľu 2. februára o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky deti, mládež i rodičov.
  • V sobotu 1. februára bude fatimská pobožnosť k P. Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.
  • Na budúcu nedeľu je sviatok Obetovanie Pána. Obrad požehnania sviec bude pred každou sv. omšou. Odporúčame vám, aby ste si sviece priniesli.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, aby sa s deťmi modlili, vysvetľovali im náboženské pravdy a umožňovali im účasť na nedeľných sv. omšiach. Viaceré deti sa nevedia modliť, nepoznajú základné náboženské pravdy, nezúčastňujú sa na sv. omšiach. Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi detí a v príprave na prvé sv. prijímanie majú nezastupiteľnú úlohu a zodpovednosť. Vytvárajte deťom vo svojich rodinách radostné, kresťanské prostredie.
  • Spustili sme novú verziu našej webovej stránky www.bazilika.sk , ktorá je elegantnejšia a prehľadnejšia. Nájdete na nej všetky novinky, kalendár všetkých aktivít, môžete sa zaregistrovať na zasielanie informácií z Baziliky, alebo farských oznamov na váš email. Na stránke je virtuálna prehliadka Baziliky a informácia o pravidelnej podpore Baziliky: Priatelia národnej svätyne. Pozývame vás ešte raz na www.bazilika.sk

 

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka

Piatok: Sv. Ján Bosco, kňaz a učiteľ mládeže - slávnosť

Nedeľa: Obetovanie Pána - sviatok

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo