Farské oznamy
Druhá nedeľa v cezročnom období
  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Chrámový zbor pri Bazilike Sedembolestnej P. Márie organizuje Farský ples, ktorý sa uskutoční 8. 8. februára 2014 o 19:30 hod. v Kultúrnom dome v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte.
  • Bratia a sestry, zrejme ste v posledných týždňoch zachytili informáciu o kríze v Južnom Sudáne. Viac ako 1000 ľudí už prišlo o život a odhaduje sa, že 350 000 ľudí je na úteku. Priamo v centre diania sú aj naše saleziánske domy, ktoré doteraz prichýlili 400-500 rodín a ďalšie ešte prichádzajú. Saleziáni v Južnom Sudáne sa na nás obrátili s prosbou o finančnú pomoc na nákup liekov, potravín, prikrývok a ďalšieho nevyhnutného materiálu. Rozhodli sme sa zareagovať na túto krízovú situáciu. Iniciatívu prebrala naša rozvojová organizácia SAVIO a spoločne aj s ďalšími organizáciami sme vyhlásili verejnú zbierku na podporu humanitárnej pomoci pre Južný Sudán. Obraciam sa na vás s prosbou, aby ste sa aj vy, ak vám to vaša finančná situácia dovoľuje, zapojili do tejto iniciatívy na pomoc tým, ktorí sú momentálne vo veľkej núdzi. Môžete tak urobiť prevodom na účet, ktorý nájdete na kartičkách pri východe z kostola, alebo cez webové stránky: www.terazvsudane.sk www.savio.sk (Karol Maník, provinciál)
  • V stredu 22. januára začne deviatnik v sv. Jánovi Boscovi. Deviatnik si budeme konať spoločne pred večernou sv. omšou v pracovné dni o 18:00 hod. , v sobotu a nedeľu o 19:00 hod.
  • Dnešnú nedeľu sme spustili novú verziu našej webovej stránky www.bazilika.sk , ktorá je elegantnejšia a prehľadnejšia. Nájdete na nej všetky novinky, kalendár všetkých aktivít, môžete sa zaregistrovať na zasielanie informácií z Baziliky, alebo farských oznamov na váš email. Na stránke je virtuálna prehliadka Baziliky a informácia o pravidelnej podpore Baziliky: Priatelia národnej svätyne. Pozývame vás ešte raz na www.bazilika.sk
  • Do našej komunity prišiel spolubrat don Emil Šafár, ktorý doteraz pôsobil ako misionár na Sibíri. Srdečne ho medzi nami vítame.

 

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Agnesa, panna a mučenica - spomienka

Streda: Bl. Laura Vicuňa - spomienka

Piatok: Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi - sviatok

Sobota: Obrátenie sv. Pavla apoštola - sviatok

Nedeľa: Tretia v cezročnom období

 

 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo