Farské oznamy
Šiesta nedeľa cez rok

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnes bude v Bazilike o 14:30 hod. poklona pred Eucharistiou s modlitbami a odproseniami za hriechy spoločnosti.

V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v Bazilike : 7:00 hod. 11:45 hod. 18:00 hod. V Strážach a na námestí budú sv. omše o 17:00 hod.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto : v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach v nedele o 14:00 hod. V Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy aj v tomto roku prichádza s ponukou biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“. Súťaž bude prebiehať na farskej, dekanátnej a diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, vždy v trojčlenných ľubovoľne vytvorených družstvách. Je potrebné, aby jednotlivé družstvá poslali prihlášky samostatne na Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy, Špitálska 7 814 92 Bratislava, po potvrdení správcom farnosti, do konca februára 2015. Bližšie informácie sú na plagáte.

V dňoch 14. – 22. februára prebiehajú v kostole sv. Jozefa v Kútoch MISIE. Program je na plagáte.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

Farský časopis Hlahol zvonov si môžete vziať v Bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí za symbolický príspevok 1,- EUR

Liturgický kalendár :

Streda : Popolcová streda

Nedeľa : Prvá pôstna nedeľa

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo