Farské oznamy
Piata nedeľa cez rok

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil dnešný deň (8. február 2015) za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel, aby sme sa aj my sami stali citlivejšími na tento bolestný jav prítomný v súčasnom svete.

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk. Naši otcovia biskupi prosia farnosti, spoločenstvá a rodiny o vrúcne modlitby za nové duchovné povolania.

V stredu 11. februára - na spomienku Panny Márie Lurdskej - si zároveň pripomíname 23. Svetový deň chorých. V duchu vzájomnej solidarity a pozornosti k našim chorým a trpiacim blížnym Vás pozývame na sv. omšu, ktorú budú v tento deň o 18.00 hod. v kostole sestier alžbetínok v Bratislave sláviť naši otcovia biskupi. Osobitne sú pozvaní lekári, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovatelia, všetci zdravotnícki pracovníci i tí, ktorí sa doma starajú o chorých.

V stredu pri sv. omši o 18:00 hod. udelíme sviatosť pomazania chorým. Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí pre svoj vek alebo chorobu sú v nebezpečenstve smrti. Sviatosť možno prijať v stave posväcujúcej milosti. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude pred sv. omšou od 17:00 hod.

Manželom i tým, ktorí plánujú vstúpiť do manželstva a sympatizantom manželstva dávame do pozornosti svedectvo manželov Kamila a Kataríny Baginovcov: SEXUALITA V MANŽELSTVE A PRED NÍM ? Prednáška s besedou sa uskutoční v Pastoračnom centre pri Rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Senici 11. 2. 2015 o 18:00 hod.

V nasledujúcom týždni 13. 14. 15. februára bude v našej farnosti Púť zaľúbených. Program púte je na výveske a na stránke www.zalubeni.sk.

Farský časopis Hlahol zvonov si môžete vziať v Bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí za symbolický príspevok 1,- EUR

Liturgický kalendár :

Utorok : Sv. Školastika, panna - spomienka

Streda : Preblahoslavená Panna Mária Lurdská - spomienka / Deň chorých/

Nedeľa : Šiesta nedeľa v cezročnom období v roku B

 

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

 

 

 

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo