Národná svätyňa v Šaštíne je miestom modlitieb za referendum.
Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (bazilika minor) v Šaštíne-Strážach, sa stala miestom modlitieb za referendum o ochrane rodiny a detí.


Dejiny nášho národného pútnického miesta začali prvým zázrakom. Išlo o uzdravenie manželského vzťahu a rodiny Imricha Czobora a Angeliky, rod. Bakičovej, na príhovor Panny Márie Sedembolestnej.
Ako poďakovanie za túto Božiu milosť dali vyhotoviť sochu-pietu. Po jej vyhlásení za milostivú bol na tom mieste postavený veľký pútnický chrám, dnes najvýznamnejší katolícky kostol na Slovensku, lebo Sedembolestná sa stala Patrónkou Slovenska. Z týchto dôvodov je Národná svätyňa v Šaštíne považovaná aj za miesto obnovy a upevnenia manželstiev a rodín.

A preto Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, podporuje referendum o ochrane detí a rodiny. Okrem iných aktivít sa na tento úmysel veriaci a pútnici modlia (posvätný ruženec, litánie a pod.), konajú adorácie pred Eucharistickým Ježišom a zúčastňujú sa slávenia svätých omší obetovaných za požehnanie prípravy a priebehu referenda.

Komunita Saleziánov don Bosca, ktorá od príchodu na Slovensko (1924) má česť spravovať našu Národnú svätyňu, má v tom tiež jasno, jednoznačne podporuje referendum o ochrane rodiny a detí 7.2.2015 a bude hlasovať 3 X ÁNO.

TK KBS informoval don Marek Michalenko SDB

Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (bazilika minor) v Šaštíne-Strážach, sa stala miestom modlitieb za referendum o ochrane rodiny a detí.

Dejiny nášho národného pútnického miesta začali prvým zázrakom. Išlo o uzdravenie manželského vzťahu a rodiny Imricha Czobora a Angeliky, rod. Bakičovej, na príhovor Panny Márie Sedembolestnej.
Ako poďakovanie za túto Božiu milosť dali vyhotoviť sochu-pietu. Po jej vyhlásení za milostivú bol na tom mieste postavený veľký pútnický chrám, dnes najvýznamnejší katolícky kostol na Slovensku, lebo Sedembolestná sa stala Patrónkou Slovenska. Z týchto dôvodov je Národná svätyňa v Šaštíne považovaná aj za miesto obnovy a upevnenia manželstiev a rodín.

A preto Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, podporuje referendum o ochrane detí a rodiny. Okrem iných aktivít sa na tento úmysel veriaci a pútnici modlia (posvätný ruženec, litánie a pod.), konajú adorácie pred Eucharistickým Ježišom a zúčastňujú sa slávenia svätých omší obetovaných za požehnanie prípravy a priebehu referenda.

Komunita Saleziánov don Bosca, ktorá od príchodu na Slovensko (1924) má česť spravovať našu Národnú svätyňu, má v tom tiež jasno, jednoznačne podporuje referendum o ochrane rodiny a detí 7.2.2015 a bude hlasovať 3 X ÁNO.

don Marek Michalenko SDB

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo