Farské oznamy
Štvrtá nedeľa cez rok

Povzbudzujeme vás, aby ste svojich starých a nemobilných príbuzných a známych povzbudili k účasti na referende a prihlásili ich na mestskom úrade a požiadali o prinesenie prenosnej hlasovacej urny.

 

Dnes 1. februára bude v našej farnosti celodenná adorácia zameraná na prosbu o Božie požehnanie pre náš národ aj cez referendum. Sviatosť Oltárna je vystavená v kaplnke pri sakristii od rannej sv. omše až do 22:00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste popri iných aktivitách v prospech referenda nezabúdali ani na modlitbu. Stretnutie ružencového bratstva dnes nebude.

 

V pondelok na sviatok Obetovania Pána pri večernej sv. omši požehnáme hromničné sviece. Odporúčame, aby ste si sviece priniesli.

 

Svätoblažejské požehnanie budeme udeľovať v utorok pri sv. omšiach.

 

Každý štvrtok v čase od 17:00 do 18:00 hod. je v Bazilike adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia je adorácia v zimnej kaplnke ( na konci chodby pri sakristii). Povzbudzujeme vás, aby ste prichádzali na osobné stretnutie s Ježišom : ďakovať, prosiť, odprosovať, klaňať sa ... Ježiš sa chce s vami stretnúť.

 

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme celý týždeň pred a počas sv. omší. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

 

V piatok pred večernou sv. omšou bude o 17:30 hod. pobožnosť Krížovej cesty. Po sv. omši bude adorácia v kaplnke až do rannej sv. omše.

 

V sobotu 7. februára od 9:00 do 13:00 hod. bude v Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach deň otvorených dverí. Príďte a uvidíte ako sa u nás vyučuje.

Fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca v sobotu o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom bude otec biskup Dominik Tóth.

Milí rodičia a deti, pozývame vás na maškarný ples v sobotu o 15:00 hod. v spoločenskej sále kláštora. Vstupenkou je veselá maska. Tešíme sa na ďalší spoločne strávený čas.

Vyšlo prvé číslo farského časopisu Hlahol zvonov v tomto roku. Za symbolický príspevok 1€ si ho môžete vziať v Bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí.  

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel, aby sme sa aj my sami stali citlivejšími na tento bolestný jav prítomný v súčasnom svete.

 

 Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. februára 2015 v jezuitskom kostole v Bratislave o 19.00 hod. (po skončení sv. omše o 18.00 hod.) a bude sprevádzané spevmi z Taizé.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch v Roku zasväteného života urobil rozhodnutie ohľadom dní a miest na získanie tohto daru v Bratislavskej arcidiecéze. V dekréte zo dňa 30. januára 2015 uvádza, že pre miestnu cirkev Bratislavskej arcidiecézy za dni vyhradené zasvätenému životu, počas ktorých možno získať dar odpustkov určil: 2. február 2015 – Deň zasväteného života, 27. jún 2015 – Deň otvorených kláštorov, 2. február 2016 – Deň zasväteného života a každý prvý štvrtok v mesiaci počas trvania Roka zasväteného života. Odpustky možno získať v katedrálnom chráme, kláštorných kostoloch, kláštorných klauzúrnych oratóriách, ku ktorým svojím rozhodnutím pridal všetky farské kostoly na území Bratislavskej arcidiecézy.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok : Obetovanie Pána - sviatok

Utorok     : Sv. Blažej, biskup a mučeník - ľubovoľná spomienka

Štvrtok     : Sv. Agáta, panna a mučenica - spomienka

Piatok       : Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci - spomienka

Nedeľa     : Piata nedeľa v cezročnom období „B“

                                                                                                                 Jozef Pӧstényi SDB

                                                                                                                      správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo