Farské oznamy
Druhá nedeľa cez rok

Letáky k referendu o rodine (7.februára) si môžete vyzdvihnúť pri východe z baziliky a rozdávajte ich najmä tým, ktorí chodia málo alebo vôbec nechodia do kostola, aby aj oni boli informovaní, a povzbuďte ich, aby šli na referendum 7. februára a zakrúžkovali na všetky tri referendové otázky „ÁNO“. Buďte apoštolmi v tejto veci, aby nás prišlo k referendu požadovaných 50 percent voličov. Je to veľmi dôležité ...

 

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom je na návšteve Slovenska na pozvanie Aliancie za rodinu pani ŽELJKA MARKIĆ - líderka úspešného referenda o rodine v Chorvátsku, ktoré na jeseň 2013 zadefinovalo v chorvátskej ústave manželstvo ako zväzok muža a ženy. Dnes (v nedeľu 18. januára 2015) o 18.00 hod. sa uskutoční stretnutie s ňou v univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Všetkých pozývame.

 

Pozývame vás na prednášku spojenú s besedou o refende a o rodine, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. 1. 2015 o 15:30 hod. v Kultúrnom dome v Šaštíne. Besedu bude viesť JUDr. Anton Chromík hovorca Aliancie za rodinu. Pozvite na besedu aj svojich známych.

 

V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom "Ktosi ťa volá". Cieľom tohto jednodňového stretnutia je ponúknuť mladým čas, priestor a podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a nad otázkou o životnom povolaní. Tohtoročná téma znie "Radostné áno". Súčasťou programu je sv. omša, svedectvá rehoľníkov, kňazov a manželov, adorácia ale aj tvorivé a zábavné workshopy. Prihlásiť sa treba mailom na uvedenú adresu (ktositavola@gmail.com).

 

Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Pozývame mladých, aby si tento dôležitý program nenechali ujsť a prihlásili sa čím skôr. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Na stránke sa nachádzajú aj bohaté materiály k čistému roku.

  

Od 18. do 25 januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Chrámový zbor pri Bazilike Sedembolestnej P. Márie organizuje Farský ples, ktorý sa uskutoční 24. januára 2015 v Kultúrnom dome v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte.

Vo štvrtok 22. januára začína deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika a prosili sv. Jána Bosca, aby sa prihováral za deti a mládež našej farnosti. Deviatnik bude pred večernou sv. omšou. Počas deviatnika budú homílie pri sv. omšiach zamerané na túto tému.

Každý štvrtok v čase od 17:00 do 18:00 hod. je v Bazilike adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia bude adorácia v zimnej kaplnke ( na konci chodby pri sakristii). Povzbudzujeme vás, aby ste prichádzali na osobné stretnutie s Ježišom : ďakovať, prosiť, odprosovať, klaňať sa ... Ježiš sa chce s vami stretnúť.

 

Liturgický kalendár :

Streda     : Sv. Agnesa, panna a mučenica - spomienka

Štvrtok   : Bl. Laura Vicuňa - spomienka

Sobota     : Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi - sviatok

Nedeľa   : Tretia nedeľa v cezročnom období „B“

                                                                                                                Jozef Pӧstényi SDB

                                                                                                                     správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo