Vzácni pútnici v Národnej Bazilike
Šaštín-Stráže 31. december 2014 (TK KBS) Pri celkovom počte pútnikov – 250 000, ktorí sa prišli v jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie pokloniť patrónke slovenského národa a svojej nebeskej Matke, Panne Márii, nesmieme zabudnúť ani na pútnikov z radov najvyšších cirkevných predstaviteľov.

V celkovom zozname arcibiskupov a biskupov sa na základe údajov z Info centra Baziliky - pute@bazilika.sk, nachádza 26 významných mien vzácnych pútnikov. Najčastejšie do Národnej Svätyne prichádzal Mons. Jozef Haľko – 13 účastí na púťach, Mons. Stanislav Zvolenský – 11x, Mons. Ján Orosch – 7x, Mons. Dominik Tóth – 6x. Po 4 účasti majú v uplynulom roku Mons. Peter Rusnák, Mons. Tomáš Galis a Mons. Viliam Judák. Z celkového množstva pútí sa troch zúčastnili Mons. František Rábek, Mons. Marián Chovanec, Mons. Milan Lach, Mons. Štefan Sečka, Mons. Ján Sokol a Mons. Stanislav Stolárik. Zo susedného Česka prišli Mons. Josef Kajnek a Mons. Ján Graubner, z Maďarska J. Em. kardinál Péter Erdӧ. Z africkej Kene prišiel Mons. Dominic Kimengich. Patrónku Slovákov prišili pozdraviť aj J. Em. Kardinál Jozef Tomko z Vatikánu a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. V auguste zavítal do Baziliky taktiež vikár hlavného predstaveného Saleziánov don Bosca don Francesco Cereda z Ríma.

Najviac arcibiskupov a biskupov prišlo do Šaštína-Stráží v mesiaci september a najväčšiu účasť mali počas Národnej púte. Druhým mesiacom s najväčšou účasťou arcibiskupov a biskupov bol mesiac máj.

 

Fotografie i informácie o uplynulom roku nájdete na stránke: www.bazilika.sk a na facebooku:  https://www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej

 

TK KBS informovala Ľudmila Machová

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo