Svätoblažejské požehnanie hrdiel - 3. február 2023