Púť miništrantov - sprievodné aktivity - 28. apríl 2018