Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 7. október 2023