Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 6. apríl 2024