Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 4. marec 2023