Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 3. december 2022