Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 1. október 2022