Svätý Ján Pavol II. v Národnej Svätyni
(1. 7. 1995)