uvod program
mapa vlaky
parkovanie press
historia modlitby

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii

sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra. 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA budú kňazi udeľovať počas celej púte.

14.9. piatok

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

 12.00  Po stopách Titusa - pešia púť s otcom biskupom od Moravy                       do Šaštína

 17.00  Mariánska hodinka - spoločenstvo MZK 

 18.00  Svätá omša 

 20.00  Svedkovia nádeje - modlitbový večer (mladí zo Šaštína)

 21.00  Príchod pútnikov do Šaštína

 22.00  Milosrdný Samaritán (átrium kláštora)

             divadlo a svedectvá (komunita Cenacolo)

 23.00  Modlitba chvál - Dominika Gurbaľová

 

15.9. sobota

HLAVNÁ PÚŤ

 00.00  Polnočná svätá omša

             Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

 01.30  Adorácia mladých za mladých

 03.00  Krížová cesta 

 05.00  Svätá omša

 06.00  Ruženca 

 07.00   Svätá omša

 08.00  Svätá omša

 09.15   Ruženec

 10.30  Slávnostná svätá omša

            Mons. Milan Lach SJ, eparchiálny biskup Eparchie Parma v USA

 13.30  Program pre rodiny s deťmi (oratko)

 14.00  Akatisť k Bohorodičke (bazilika)

 15.00  Komorný orchester Zoe (bazilika)

 14.30 - 18.00  Cliptime pre mladých - workshopy, prednášky, hry (oratko)

 16.00  Pútnické atrium - pásmo slova/hudby o odvahe vo viere -                          Imrich Tóth, Peter Janků, Sára Jarková & band (átrium kláštora)

 18.30  Svätá omša

            Mons. Imrich Tóth, rektor Slovenskej katolíckej misie v Paríži,                    hudobný sprievod: Františkánska schóla, Bratislava

 20.00  Nepolepšiteľný svätec - divadelná hra SND o S. Krčmérym                         (átrium kláštora)

 23.00  Večerné modlitby chvál - Piar Music (bazilika)

 24.00  Polnočná svätá omša

 

16.9. nedeľa

PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH

 07.00  Svätá omša

 08.30  Svätá omša

 10.30   Slávnostná svätá omša púte seniorov a chorých

            (Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup)

 12.00  Modlitba Anjel Pána a požehnanie devocionálií

 14.30  Mariánska hodinka