uvod program
mapa vlaky
parkovanie press
historia modlitby

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii

sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra. 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA budú kňazi udeľovať počas celej púte.

14.9. štvrtok

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

 17.00  Mariánska hodinka

 18.00  Svätá omša (vdp. Milan Čaniga, šaštínsky dekan)

 20.00  To akože moje srdce...? - hudobno-dramatické pásmo

            (zbor Sedmohlások a mládež zo šaštínskeho oratória)

 21.30  Agapé

 22.30  Modlitba chvál, svedectvá, slovo

            (spoločenstvá Agape a Kanaán z Trnavy)

 

15.9. piatok

HLAVNÁ PÚŤ

 00.30  Liturgia hodín (Neokatechumenátne spoločenstvá)

 02.00  Svätá omša

 03.00  Krížová cesta (Milosrdné sestry sv. Kríža)

 04.00  Ruženec k Sedembolestnej

 04.30  Svätá omša

 05.30  Modlitba posvätného ruženca (tajomstvá svetla)

 06.30  Hodinky o Nepoškvrnenom Počatí

 07.00  Svätá omša

 08.00  Svätá omša

 09.15  Modlitba posvätného ruženca (slávnostné tajomstvá)

 10.30  Slávnostná svätá omša

            (Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup-metropolita)

Sprievodný program (potrvá až do sobotného rána)

 14.00  Zázrakovanie: "Piesne a biblické námety pre deti a rodičov."

            hlavný stage

 14.00  Akatist k Bohorodičke (Gr. - kat. eparchia Bratislava)

            bazilika

 15.00  J. S. Bach: Goldbergove variácie (úprava pre sláčikové trio, výber)             A. Pärt: Stabat Mater (Komorný orchester Zoe)

            bazilika

 16.00  Diskusia: Ako (ne)odpustenie rodičom vplýva na výchovu mojich               vlastných detí? (Hostia: Jozef Mikloško, Alexandra Miklošková,                 Marek Vadrna)

            átrium

 17.00  Jej očami - hudobno-poetické pásmo (Poetica musica)

            bazilika

 18.00  Svätá omša (celebrant: Jozef Ižold SDB, hudobný doprovod:                     Poetica musica)

            bazilika

 19.00  Predstavenie: Chcel(a) by som letieť... (Zdenka Schelingová,                       tanečné divadlo ATak)

            hlavný stage

 20.30  Ako Mária inšpiruje môj život? (Krátke a úderné rečnícke vstupy)

             bazilika

 21.30  Chvály - kapela ESPé

            hlavný stage

 23.00  Taizé - Chorus Salvatoris

             bazilika

 24.00  Svätá omša (celebrant: Rastislav Dluhý CSsR, hudobný                              doprovod: Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina) 

             bazilika

 01.00  Spoločenstvá z BA: Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina,                             Spoločenstvo Ladislava Hanusa, KANán

16.9. sobota

PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH

 06.00  Svätá omša

 08.00  Svätá omša

 09.15  Ruženec k Sedembolestnej

 10.30  Slávnostná svätá omša púte seniorov a chorých

            (Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup)

 12.00  Modlitba Anjel Pána a požehnanie devocionálií,

            pásmo mariánskych piesní

 14.30  Mariánska hodinka

 19.00  Svätá omša

 20.00  Program spoločenstva Modlitby za kňazov