uvod program
mapa vlaky
parkovanie press
historia modlitby

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii

sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra. 

 

Program Celonárodnej púte k Sedembolestnej  Panne Márii.

13.9. piatok

 17.00  Mariánska hodinka 

 18.00  Svätá omša 

 20.00  Song of Love – hudobnodramatické pásmo o sv. Matke Tereze

 

14.9. sobota

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

 08.00  Svätá omša

 08.45  Ruženec Sedembolestnej Panny Márie 

 17.00  Krížová cesta 

 18.00  Posvätný ruženec, radostné tajomstvá

 19.00  Svätá omša

 21.00  Ruženec pokoja, meditácie nad tajomstvami cez životy svätých                (Kamil Žiška)

 22.15  Agapé

 23.00  Adorácia s individuálnym eucharistickým požehnaním

 24.00  Svätá omša s novokňazským požehnaním

 

15.9. nedeľa                           

HLAVNÁ PÚŤ

 01.30  Nočná vigília - ruženec, krížová cesta,                                                          sväté omše: 5.007.008.00

 09.15  Posvätný ruženec, slávnostné tajomstvá

 

 10.30  Slávnostá svätá omša kazateľ - Mons. Vladimír Fekete SDB,                       apoštolský prefekt v Azerbajdžane

 

 13.30  Detský program – Pesničkohry (Miro Jilo); Klbko (vdp. Marián Bér,              TV LUX)

 14.00  Akatist k Bohorodičke

 15.00  Korunka Božieho milosrdenstva

 15.30  Komorný orchester ZOE

 16.15  Pútnické átrium - pásmo slova a hudby o Simeonovom proroctve             v dnešných časoch

 18.30  Svätá omša

 20.00  Agnus Dei – Tanečné divadlo ATak (program je zrušený z dôvodu choroby - resp. rekonvalescencie jedného z hlavných protagonistov vystúpenia, ďakujeme za pochopenie) 

 

16.9. pondelok

PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH

  07.00  Svätá omša

  08.00  Svätá omša

  09.15  Ruženec Sedembolestnej Panny Márie

  10.30  Slávnostná svätá omša - Mons. Jozef Haľko,                                                 bratislavský pomocný biskup

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA budú kňazi udeľovať počas celej púte.