Duchovné cvičenia

2016

Termín: 20. – 24.7. 2016
Téma: Kult a kultúra milosrdenstva
(Od kultu Božieho Milosrdenstva ku kultúre milosrdenstva a odpúšťania v každodennom živote)
Kazateľ: don Emil Šafár SDB


Termín: 27. – 31.7. 2016
Téma: Kult a kultúra milosrdenstva
(Od kultu Božieho Milosrdenstva ku kultúre milosrdenstva a odpúšťania v každodennom živote)

Kazateľ: don Emil Šafár SDBPrihlášky prijímame:
-    Elektronicky na email: pute@bazilika.sk
-    Prípadne na adrese:

Duchovné cvičenia
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Kláštorné námestie 1295
908 41 Šaštín-Stráže

Uzávierka prihlášok je 14 dní pred začiatkom duchovných cvičení. V prípade naplnenia počtu prihlásených bude prihlasovanie ukončené skôr.

Po prijatí vašej prihlášky vám budú na emailovu adresu zaslané podrobnejšie informácie o duchovných cvičeniach.

Na niektoré akcie vyberáme príspevok-zálohu. Jej zaplatením potvrdíte svoju prihlášku. Váš príspevok je možné vykonať šekom na adresu Baziliky, alebo prevodom na účet baziliky (VÚB):
IBAN: SK3802000000002957403454 (EUR)
(starý formát č.ú.: 2957403454/0200)
Pri platbe na účet je potrebné uviesť pre identifikáciu platby variabilný symbol, ktorý dostanete v liste pre účastníkov duchovných cvičení. Do stĺpčeka správa uveďte svoje meno a priezvisko.

Témy DC a ďalšie termíny v r.2016 budú zverejnené.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo