Kontakt - Farnosť
 
Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Šaštín – Stráže

Kláštorné námestie 1295
908 41 Šaštín-Stráže

 

 
Správca farnosti:
- vybavuje iba záležitosti týkajúce sa farnosti Šaštín-Stráže (krsty, sobáše, pohreby, sväté omše a sviatosť zmierenia)
- nevybavuje záležitosti pútnického miesta (prihlasovanie pútí a pod.)

P. Martin Lehončák OSPPE
Mobil: 0911 517 160
Telefón: 034/659 27 11
E-mail: fara@bazilika.sk
č.účtu: 0037235532/0900 (Slovenská sporiteľňa)

 

 
Úradné hodiny:
Pondelok – Sobota: 1/2 hodiny po večernej sv. omši, alebo podľa dohody.
 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo