Farské oznamy
Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období.
  • V pondelok 8. septembra uplynie 90 rokov od príchodu prvých saleziánov do Šaštína. Sme vďační Pánovi za milosti, ktoré Slovensku dal aj cez dona Bosca. Prosíme vás, aby ste sa v tento deň - pondelok 8. septembra - pomodlili 3 Zdravasy za požehnanie saleziánskeho diela v našej krajine.
  • Príprava detí na prvé sv. prijímanie bude v tomto školskom roku prebiehať na fare. Deti, ktoré sa prihlásia, rozdelíme do skupiniek a budeme sa stretať jednu hodinu týždenne. Prihlášky vyplnené a podpísané rodičmi treba odovzdať do 10. septembra na fare.
  • Prosíme vás o pomoc pri upratovaní Baziliky a kláštora v utorok 9.9. a štvrtok 11.9. Stretneme sa v sakristii o 9:00 hod.
  • Náš spolubrat don Ján Naňo diakon v našej farnosti spolu s dvomi saleziánmi vás pozývajú na kňazskú vysviacku, ktorá sa uskutoční 20. septembra 2014 o 10:30 hod. v Kostole P. M. Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici vkladaním rúk banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca.
  • Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť vysviacky nech sa prihlásia v sakristii baziliky alebo na farskom úrade do 13. septembra, aby sme mohli podľa počtu prihlásených zabezpečiť autobusy.
  • Na Slovensku prežívame Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie a preto tohtoročná púť do Šaštína má pre nás osobitný duchovný význam. Pripomíname Vám túto blížiacu sa udalosť a srdečne Vás pozývame na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra tohto roka. Pripravené sú aj podujatia pre mladých: pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ. Pozývame všetkých mladých, najmä birmovancov, členov stretiek a spoločenstiev. Registrácia za zvýhodnených podmienok prebieha do 31. augusta, uzatvorí sa 7. septembra. Bližšie informácie o púti a programe pre mladých sú na plagátoch na výveske alebo na internetových stránkach (bazilika.sk, cliptime.sk, mladezba.sk).

Podrobný program podujatí v dňoch 13. – 16. septembra je aj na plagáte.

  • Podľa pokynov z Arcibiskupského úradu v Bratislave sa vybudovalo nové ozvučenie Baziliky, ktoré je v skúšobnej prevádzke. Je to veľká investícia a dúfame, že bude k spokojnosti farníkov i pútnikov.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie Panny Márie - sviatok

Piatok: Najsvätejšie meno Panny Márie - ľubov. spomienka

Sobota: Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Nedeľa: Povýšenie sv. Kríža - sviatok

 

 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo