Farské oznamy
Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
  • Na budúcu nedeľu 31. augusta bude púť našej farnosti do Marianky. Stretneme sa v Marianke pred bazilikou v čase 9:30 – 10:00 hod. Zúčastníme sa na sv. omši o 10:30 hod. Potom bude obed z vlastných zásob. Popoludní budeme mať pobožnosť Krížovej cesty a iné pobožnosti. Bude priestor aj na osobnú modlitbu. Povzbudzujeme vás, aby ste sa tejto púte zúčastnili. Majiteľov áut prosíme, aby ponúkli odvoz tým, ktorí auto nemajú.
  • Príprava detí na prvé sv. prijímanie bude v tomto školskom roku prebiehať na fare. Deti, ktoré sa prihlásia, rozdelíme do skupiniek a budeme sa stretať jednu hodinu týždenne. Prihlášky rozdáme deťom v prvom septembrovom týždni v škole a vyplnené a podpísané rodičmi treba odovzdať do 10. septembra na fare.  

 

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Monika - spomienka

Štvrtok: Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi - spomienka

Piatok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo