Farské oznamy
Osemnásta nedeľa v cezročnom období
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Stretnutie ružencového bratstva a modlitba posvätného ruženca bude v Bazilike o 14:30 hod. a v Kostole v Strážach o 16:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie posviacky chrámu – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Hlavný celebrant a kazateľ bude ThDr. Teodor Kamody, administrátor farnosti Borský Mikuláš. Túto sv. omšu bude prenášať televízia LUX.

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Ján Mária Vianney, kňaz - spomienka

Utorok: Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme - ľ. spom.

Streda: Premenenia Pána - sviatok

Piatok: Sv. Dominik, kňaz - spomienka

Sobota: Sv. Terézia Benedikta z Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy

Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo