FARSKÉ OZNAMY
5.nedeľa v cezročnom období

V utorok 11. februára je 28. svetový deň chorých. Veriaci, ktorí sú na skutok vážnej choroby alebo staroby v ohrození života, budú môcť počas večernej svätej omše v bazilike prijať Sviatosť pomazania chorých.

V piatok, sobotu a nedeľu 14. – 16. februára organizujeme v našej Národnej svätyni už 13. ročník Púte zaľúbených. Púť vyvrcholí na budúcu nedeľu (16. 2.) slávnostnou svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať otec biskup Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha. Bližšie informácie a program nájdete na plagátoch a na našej internetovej stránke.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pozýva na 9. ročník biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“, ktorej cieľom je prehĺbiť vzťah k Bohu prostredníctvom Svätého písma. Povzbudzujeme záujemcov, aby vytvorili trojčlenné družstvá a do 29. februára sa prihlásili do súťaže.

Miestny spolok SČK v spolupráci s farským úradom pripravujú návštevu divadelného predstavenia „Mužské oddelenie“ v podaní Radošinského naivného divadla. Predstavenie sa uskutoční dňa 4. mája 2020 vo večerných hodinách v Bratislave. Cena lístka aj s dopravou je 29 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 0907 229 823.

 

Liturgický kalendár:
Pondelok: Sv. Školastiky, panny – spomienka
Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 6. nedeľa v cezročnom období 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo