FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Gaudete - tretia adventná nedeľa

Na budúcu nedeľu 22.12.2019 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V Bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Zajtra v pondelok 16.12.2019 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 20.12.2019 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

Od pondelka do piatku sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Sobotu o 8.00 hod. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

Koledníci našej farnosti budú ohlasovať dobrú novinu dňa 26.12.2019 po svätej omši o 8.45 hod. Kto chce prijať koledníkov a tak podporiť deti v Afrike, zapíšte sa u pána kostolníka v sakristii. Týmto tiež pozývame všetky deti na nácvik koledovania, ktorý bude túto nedeľu dnes o 15.30 hod. Stretneme sa v čajovni. Tešia sa na vás vaši animátori a pátri.

Zbierka na pavlínsky seminár, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1020 eur. Ďakujeme za Vašu štedrosť a obetu.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2020. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

 

Liturgický kalendár :

Nedeľa: 4. adventná nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo