FARSKÉ OZNAMY
Biblická nedeľa - druhá adventná nedeľa


Dnes 8.12.2019 je zbierka na náš pavlínsky seminár v Krakove, kde sa pripravujú na kňazstvo aj bohoslovci našej provincie, zo Slovenska. Ďakujeme vopred za Vašu podporu, obetavosť a štedrosť.

Zajtra v pondelok 9.12.2019 je liturgická slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V bazilike bude dodatočná svätá omša o 10.30.hod.

Od pondelka do soboty sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, ktorí sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina, na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v sobotu 14. decembra o 11.00 v Kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave na Miletičovej ul. Po sv. omši je pripravený obed, KLBKO show, dobrovoľník z Afriky a hry pre deti.

Na jeseň budúceho roku sa bude v Budapešti konať 52. medzinárodný Eucharistický kongres. Pri tejto príležitosti srdečne pozývame všetkých veriacich na duchovnú prípravu na toto podujatie. Duchovná príprava bude prebiehať v dňoch 9. – 15. decembra 2019 v Kostole svätého Ladislava v Bratislave, v ktorom býva každý deň celodenná Eucharistická adorácia. Počas tejto duchovnej prípravy bude v Kostole svätého Ladislava umiestnený putovný misijný kríž, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého Kríža a relikvie mnohých svätcov. Počas svätých omší v rámci duchovnej prípravy odznejú katechézy o Eucharistii.

V nedeľu 15.12.2019 o 15.30 hod. pozývame do oratória hlavne deti a všetkých záujemcov na spoločné stretnutie a nácvik pred koledovaním Dobrá novina.

Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1019 eur. Ďakujeme za Vašu štedrosť a obetu.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2020. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - slávnosť
Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka
Piatok: Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Sobota: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 3. adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo