FARSKÉ OZNAMY
18. nedeľa v cezročnom období

Pozývame vás na púť do Žarošíc budúci utorok 13. augusta 2019. Záujemcov prosíme, aby sa do najbližšej nedele zapísali v sakristii u pána kostolníka. Odchod autobusu bude o 16.30 hod. Predpokladaný príchod o 22.30 hod.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.
Pre záujemcov, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť pešo, ponúkame možnosť púte autobusom v termíne 25. až 27. augusta s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore spolu s pešími pútnikmi. Zapísať sa do autobusu môžete v sakristii baziliky.

Naša farnosť sa 29. augusta 2019 vo štvrtok zúčastní púte do Marianky. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali v sakristii u pána kostolníka, aby sme mohli objednať autobus.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 


Liturgický kalendár :


Utorok: Premenenie Pána - sviatok
Štvrtok: Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Piatok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok
Sobota: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Nedeľa: 19. Nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo