FARSKÉ OZNAMY
16. nedeľa v cezročnom období

Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

V stredu 24. júla 2019 po večernej sv. omši, v predvečer spomienky na sv. Krištofa, patróna vodičov, požehnáme vozidlá zaparkované pred bazilikou.

Rozhodnutím vyššieho predstaveného Rádu Pavlínov na Slovensku páter Miroslav Hruška od 1.8.2019 bude pôsobiť v pavlínskej komunite v Topoľčanoch. Za jeho dva a pól ročné pôsobenie vo funkcii kaplána v našej farnosti mu poďakujeme počas sv. omše na budúcu nedeľu o 8.45 h. Po sv.- omši pozývame na kávu a skromné agapé do oratória.

Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.
Pre záujemcov, ktorí sa púte nemôžu zúčastniť pešo, ponúkame možnosť púte autobusom v termíne 25. až 27. augusta s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore spolu s pešími pútnikmi. Zapísať sa do autobusu môžete v sakristii baziliky.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 29.7. do 2.8.2019 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.

 

Liturgický kalendár :


Pondelok: Sv. Márie Magdalény - sviatok
Utorok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda: Sv. Šarbela, kňaza – ľubovoľná spomienka
Štvrtok: Sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Piatok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Sobota: Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo