Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej
Pozývame na pešiu púť

 

Čo je to púť?

Púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru a preto ju musí charakterizovať duch modlitby, obety a lásky.

Údaje o púti:
 • termín: 12.-27.8. 2019
 • Poplatok: 90,- Eur (hlavne za odvoz batožiny, spiatočný autobus, 2x nocľah na Jasnej Hore v Čenstochovej)
 • Dĺžka púte: cca 420 km
 • Počet dní na ceste: 13
 • Počet voľných dní: 1x ŻYWIEC, 2x CZĘSTOCHOWA
 • Najdlhšia denná trasa: 35 km
 • Najkratšia denná trasa: 23,5 km
 
ORGANIZÁTOR u ktorého sa môžete prihlásiť:
o. Miroslav Hruška OSPPE
tel: 0914 223 286, e-mail: osppemiro@gmail.com
 
Ďalšie informácie, ako aj galériu z predchádzajúcich ročníkov nájdete TU
 

Každodenná svätá omša je centrom pútnického dňa s plnou účasťou všetkých pútnikov na Eucharistii - pokrm potrebný pre večný život. Každý pútnik sa má pripojiť ku všetkým modlitbám a pobožnostiam celého dňa: Anjel Pána, sv. ruženec, krížová cesta, litánie loretánske a modlitby za naše rodiny, dobrodincov, hostiteľov...

Pútnikom môže byť každý, kto:

 • Prihlási sa u organizátora

 • Je fyzicky pripravený každodenne zvládnuť okolo 35 km chôdze.

 • Počas púte sa zdržiava pitia alkoholu a fajčenia.

 • Počas púte nepoužíva plážové oblečenie.

 • Dodržiava pokyny sprievodcov a ich pomocníkov - usporiadateľov.

 • Počas celého dňa sa aktívne zapája do celodenného programu.

 • Praktizuje hlavný príkaz lásky k Bohu a blížnemu (formou akejkoľvek pomoci tým, ktorí to potrebujú).

 • Preukazuje úctu a spolupatričnosť k jednej rodine aj tým, že používa oslovenie „brat a sestra“.

 • Zaplatil zápisné spojené s prevozom batožiny, stravou a nocľahom, trpezlivo znáša ťažkosti vyplývajúce z pochodu, nocľahu, stravy.

 • Nepraktizuje šírenie iných hesiel a znakov, okrem tých, ktoré označujú danú skupinu a vyjadrujú náboženský obsah. 

Organizácia pochodu:
Snažíme sa dať púti charakter duchovných cvičení a preto nedoporučujeme spievať počas pochodu svetské pesničky.
Pochod mimo skupiny nie je dovolený, v prípade potreby odchod či prestávku konzultovať s vedúcim púte.
 
Osobná výstroj pútnika:
Zoznam vecí do batožiny: spacák (hrubá deka), nafukovačka (karimatka), 2 páry pohodlných vychodených topánok (najlepšie sandále), ponožky, sveter, spodná bielizeň, hygienické potreby, , ihla, niť, sladkosti.
Zoznam vecí do batôžteka na pochod: „ešus“ (plastová miska), lyžica, šálka na kávu/čaj, fľaša s vodou, pokrývka hlavy, pršiplášť, doklady (občiansky a kartička poistenca) a čo uznáte za vhodné.
 
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo